"Lá lành đùm là rách" Hoạt động Từ thiện là một hoạt động có truyền thống lâu đời của người Việt.

Trong những năm gần đây, hoạt động từ thiện đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng vẫn còn các hoạt động thiếu trung thực, vụ lợi dẫn đến mất niềm tin của người tham gia hoạt động từ thiện - từ cá nhân đóng góp từ thiện, quỹ từ thiện đến người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Hệ thống tuthienvietnam.vn là một hệ thống đưa công nghệ thông tin vào hoạt động từ thiện, mục tiêu cao nhất giúp cả 3 đối tượng tham gia từ thiện đều thấy rõ được từng bước của hoạt động từ thiện và mọi đóng góp từ nhà hảo tâm sẽ được chuyển trực tiếp đến người thụ hưởng. Hệ thống được xây dựng với sự tham gia của nhiều tổ chức với mục tiêu đưa Hoạt động từ thiện phát huy được đúng khả năng và giúp đỡ được nhiều người hơn, mang lại NIỀM TIN cho mọi cá nhân/tổ chức tham gia hoạt động từ thiện.

Các mục đích, tôn chỉ để xây dựng hoạt động từ thiện:

1. Áp dụng đồng bộ các giải pháp về quy trình, công nghệ, truyền thông để thúc đẩy hoạt động từ thiện – một hoạt động nhân văn có truyền thống lâu đời của dân tộc

2. Giải quyết vấn đề thiếu minh bạch, mất niềm tin trong hoạt động từ thiện

3. Tiền gây quỹ phải được sử dụng đúng mục đích;

4. Dễ dàng thực hiện các hoạt động từ thiện;

5. Đúng pháp luật.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về admin@tuthienvietnam.vn.

Trân trọng cảm ơn,