Thanh toán viện phí

Danh sách hồ sơ

Thắp sáng trái tim

Lượt tài trợ: 3
6%
Đã đạt: 1,700,000
Mục tiêu: 30,000,000

Hỗ trợ cháu X trong mổ tim

Lượt tài trợ: 3
16%
Đã đạt: 1,600,000
Mục tiêu: 10,000,000

Hỗ trợ vì một trái tim khỏe - bé Nguyễn V A

Lượt tài trợ: 2
7%
Đã đạt: 1,055,433
Mục tiêu: 15,400,000

Hoàng V A - Cậu bé- Bệnh nhân bị Tim bẩm sinh

Lượt tài trợ: 4
6%
Đã đạt: 1,800,000
Mục tiêu: 35,540,000

Một ví dụ khác

Lượt tài trợ: 1
20%
Đã đạt: 200,000
Mục tiêu: 1,000,000

Phẫu thuật thẩm mỹ - nâng...

Lượt tài trợ: 1
50%
Đã đạt: 50,000
Mục tiêu: 100,000