Phẫu thuật gấp

Danh sách hồ sơ

Hỗ trợ vì một trái tim khỏe - bé Nguyễn V A

Lượt tài trợ: 2
7%
Đã đạt: 1,055,433
Mục tiêu: 15,400,000

Nghiệt ngã người đàn ông trở về từ “cõi chết”

Lượt tài trợ: 1
15%
Đã đạt: 1,000,000
Mục tiêu: 7,000,000

Bệnh ngặt nghèo không tiền phẫu thuật

Lượt tài trợ: 0
0%
Đã đạt: 0
Mục tiêu: 20,000,000

Thắp sáng trái tim

Lượt tài trợ: 1
100%
Đã đạt: 500,000
Mục tiêu: 500,000