Người già neo đơn

Danh sách hồ sơ

Thắt lòng nhìn cụ ông 90 tuổi lết dưới nền nhà chăm vợ bị tai biến

Lượt tài trợ: 1
50%
Đã đạt: 50,000
Mục tiêu: 100,000

Một ví dụ khác

Lượt tài trợ: 1
20%
Đã đạt: 200,000
Mục tiêu: 1,000,000

Ea proident aliquam excepturi est molestiae tempora necessitatibus incidunt et saepe atque atque

Lượt tài trợ: 0
50%
Đã đạt: 50,000
Mục tiêu: 100,000