HỒ SƠ TỪ THIỆN MỚI

Danh sách

Facilis iusto illo quia enim

Lượt tài trợ: 0
48%
Đã đạt: 4,750,000
Mục tiêu: 10,000,000

Hoàng V A - Cậu bé- Bệnh nhân bị Tim bẩm sinh

Lượt tài trợ: 4
6%
Đã đạt: 1,800,000
Mục tiêu: 35,540,000

Thắp sáng trái tim

Lượt tài trợ: 3
6%
Đã đạt: 1,700,000
Mục tiêu: 30,000,000

Hỗ trợ cháu X trong mổ tim

Lượt tài trợ: 3
16%
Đã đạt: 1,600,000
Mục tiêu: 10,000,000

Hỗ trợ vì một trái tim khỏe - bé Nguyễn V A

Lượt tài trợ: 2
7%
Đã đạt: 1,055,433
Mục tiêu: 15,400,000

Tre ngheo neo don

Lượt tài trợ: 2
11%
Đã đạt: 1,050,000
Mục tiêu: 10,000,000

adfagag

Lượt tài trợ: 0
1%
Đã đạt: 1,000,000
Mục tiêu: 100,000,000

àdsàa adf

Lượt tài trợ: 1
50%
Đã đạt: 1,000,000
Mục tiêu: 2,000,000

Nghiệt ngã người đàn ông trở về từ “cõi chết”

Lượt tài trợ: 1
15%
Đã đạt: 1,000,000
Mục tiêu: 7,000,000

Thắp sáng trái tim

Lượt tài trợ: 1
100%
Đã đạt: 500,000
Mục tiêu: 500,000

Một ví dụ khác

Lượt tài trợ: 1
20%
Đã đạt: 200,000
Mục tiêu: 1,000,000

Một ngày mai tươi sáng hơn của gia đình Hải Vân

Lượt tài trợ: 1
20%
Đã đạt: 200,000
Mục tiêu: 1,000,002

Cách hệ thống hoạt động


Bốn bước đơn giản để tạo hồ sơ gây quỹ cho các hoàn cảnh cần giúp đỡ

Đăng kí

Đăng ký tài khoản đại diện cho tổ chức

Tạo hồ sơ

Tạo nội dung gây quỹ với đủ thông tin người thụ hưởng để cộng đồng thấu hiểu

Chia sẻ

Chia sẻ đến cộng đồng

Nhận tài trợ

Nhận tài trợ cho việc gây quỹ trực tiếp đến tài khoản thụ hưởng.
Tìm hiểu và ủng hộ bất kỳ trường hợp nào bạn muốn thông qua thanh toán online hoặc thu tiền mặt tại nhà.
Khám phá ngay