Giúp em gái nghèo mổ tim

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: auehfnjà
Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán Tiễn bị bệnh tim bẩm sinh, có lỗ lên nhĩ thứ phát, gây áp lực lên buồng phổi, dồn về tim làm cho em khó thở và suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. Khoa Phẫu thuật tim Bệnh vi
Khác
0%
Đã đạt được: 0 VNĐ
Mục tiêu: 50,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
auènạdknf

Thông tin của người cần giúp đỡ

auehfnjà

Địa chỉ : auènạdknf
Số điện thoại : aiưhẹ
Email : aejksdnf