Sinh viên nghèo vùng lũ mắc bệnh hiếm

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: adfád
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, em Trương Thị Mười luôn phấn đấu học giỏi, đã thi đậu vào Trường Đại học Sư ph
Bệnh hiểm nghèo
0%
Đã đạt được: 0 VNĐ
Mục tiêu: 5,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
dfád

Thông tin của người cần giúp đỡ

adfád

Địa chỉ : dfád
Số điện thoại : ádfá
Email : zxcvzxcvz