Hỗ trợ vì một trái tim khỏe - bé Nguyễn V A

  • Người gây quỹ: Nguyễn Vinh- Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình
  • Người thụ hưởng: Nguyễn A
I. Mục đích - Áp dụng đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động từ thiện – một hoạt động nhân văn có truyền thống lâu đời của dân tộc. - Giải quyết vấn đề thiếu minh bạch, mất niềm tin trong hoạt động từ thiện:  Nhà hảo tâm không nắm được hiệu quả việc thiện mình đã làm;  Các tổ chức/ quỹ từ thiện khó chứng minh được sự minh bạch trong sử dụng quỹ do mình quản lý;  Người cần giúp đỡ, được giúp đỡ không nắm được mình thực sự được ủng hộ như thế nào  Hoạt động từ thiện bị hạn chế d...
Xem thêm
Bệnh hiểm nghèo
7%
Đã đạt được: 1,055,433 VNĐ
Mục tiêu: 15,400,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 2
Xóm 1, NHC Phường Thành Công - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

Thông tin của người cần giúp đỡ

Nguyễn A

Địa chỉ : Xóm 1, NHC Phường Thành Công - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại : 0988499332
Email :