Bệnh ngặt nghèo không tiền phẫu thuật

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: Trần Văn B
Em Mai Ngọc Sơn (ở thôn Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) là một học sinh hiếu học, nhưng khi mới học đến lớp 9 em đành phải nghỉ học giữa chừng do gia cảnh nghèo khó.
Phẫu thuật gấp
0%
Đã đạt được: 0 VNĐ
Mục tiêu: 20,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
thôn Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Thông tin của người cần giúp đỡ

Trần Văn B

Địa chỉ : thôn Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Số điện thoại : 0987654789
Email :