Cả nhà đau yếu cần giúp đỡ

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: adfád
Bà Hồng và chồng là ông Nguyễn Văn Trung (57 tuổi) có người con gái là Nguyễn Thị Hằng, khi chào đời chưa được 5 tháng thì bị não úng thủy, nằm liệt giường. Suốt 27 năm qua, vợ chồng bà Hồng đã bán hế
Hoàn cảnh khó khăn
0%
Đã đạt được: 0 VNĐ
Mục tiêu: 30,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
adfádf

Thông tin của người cần giúp đỡ

adfád

Địa chỉ : adfádf
Số điện thoại : ádfád
Email : fádf