Thắt lòng nhìn cụ ông 90 tuổi lết dưới nền nhà chăm vợ bị tai biến

  • Người gây quỹ: Quân Trần
  • Người thụ hưởng: Cụ Nguyễn Lừng
Thắt lòng nhìn cụ ông 90 tuổi lết dưới nền nhà chăm vợ bị tai biến
Khác
50%
Đã đạt được: 50,000 VNĐ
Mục tiêu: 100,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 1
đăng bởi Quân Trần
đội 8, thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Thông tin của người cần giúp đỡ

Cụ Nguyễn Lừng

Địa chỉ : đội 8, thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại : +839-63-5883842
Email : mefy@gmail.com