Phẫu thuật thẩm mỹ - nâng...

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: Chi
- Làm lại theo sở thích
Thanh toán viện phí
50%
Đã đạt được: 50,000 VNĐ
Mục tiêu: 100,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 1
đăng bởi Chi Trần
dầ

Thông tin của người cần giúp đỡ

Chi

Địa chỉ : dầ
Số điện thoại : ada
Email : ádfads