Trụ cột gia đình bị nạn, cả nhà bế tắc

  • Người gây quỹ: Chi Trần
  • Người thụ hưởng: ể
Năm 2012, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Trương Thế Duy (ảnh, 29 tuổi, ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vào Đồng Nai tìm việc làm. Chưa kịp vui mừng vì được nhận vào
Khác
0%
Đã đạt được: 0 VNĐ
Mục tiêu: 900,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 0
đăng bởi Chi Trần
ruiỏe

Thông tin của người cần giúp đỡ

Địa chỉ : ruiỏe
Số điện thoại : 9840-98209584
Email :