Tre ngheo neo don

  • Người gây quỹ: BV Ha Dong- Benh vien da khoa Ha Dong
  • Người thụ hưởng: Nguyen Van A
asdfasdfasdfasdfasdf aweiurhfjasdhfkuwef
Trẻ bị bỏ rơi
11%
Đã đạt được: 1,050,000 VNĐ
Mục tiêu: 10,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 2
jcksjdksdf

Thông tin của người cần giúp đỡ

Nguyen Van A

Địa chỉ : jcksjdksdf
Số điện thoại : 0977344556
Email : caksdjfkljasdklf