Hỗ trợ cháu X trong mổ tim

  • Người gây quỹ: Trần V B- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Người thụ hưởng: Nguyễn X
- Hở van tim bảm sinh.... - gia cảnh - tuổi
Bệnh hiểm nghèo
16%
Đã đạt được: 1,600,000 VNĐ
Mục tiêu: 10,000,000 VNĐ
Lượt tài trợ: 3
Xóm Đông Phường Thành Công - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

Thông tin của người cần giúp đỡ

Nguyễn X

Địa chỉ : Xóm Đông Phường Thành Công - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại : 0968654532
Email :